Để quên một mối tình...

logo
quang cao


Lúc 11:44 Ngày 21-01-2014

quang cao
de-quen-mot-moi-tinh.jpg
Nếu thời gian cùng người mới vẫn làm cho bạn không thể quên tình cũ thì lý do chính là thời gian chưa đủ dài và người mới chưa đủ tốt.
Nội dung chi tiết

Muốn quên đi một mối tình, thì vấn đề là ở thời gian hay ở người mới?

Để quên một mối tình...

<Nguồn: giaynangchieucao.com>

quang cao
giay nang chieu cao
  • Hệ thống website LinhKent
  • Quản trị website:

© 2010 - 2013 Blog giaynangchieucao | Bản quyền của công ty cổ phẩn đâu tư thương mại và dịch vụ quốc tế LinhKent