Kế hoạch không thành

logo
quang cao


Lúc 11:45 Ngày 13-08-2013

quang cao
ke-hoach-khong-thanh.jpg
Sau khi nhậu tới bến với đám bạn, anh chồng chân nam đá chân chiêu đi về nhà.
Nội dung chi tiết

Dù say mèm, anh chồng vẫn còn ý thức được sẽ bị vợ mắng nếu chị biết anh uống nhiều quá mức, nên anh quyết định đi thẳng vào phòng, mở laptop và ngồi xem tin tức như mọi khi.

Chị vợ nghe tiếng cửa mở, đi vào phòng thấy chồng liền hỏi:

- Anh đang làm gì thế?

- Đọc báo

Chị vợ nóng mắt quát to:

- Đồ khùng! Đóng vali lại và lên giường ngủ ngay cho tôi nhờ.

(Nguồn: giaynangchieucao.com)

quang cao
giay nang chieu cao
  • Hệ thống website LinhKent
  • Quản trị website:

© 2010 - 2013 Blog giaynangchieucao | Bản quyền của công ty cổ phẩn đâu tư thương mại và dịch vụ quốc tế LinhKent