logo
quang cao
bai-tap-cho-co-lung-chac-khoe-p1.jpg
Ở bài trước, chúng ta đã được học về khởi động và làm quen với 2 bài tập chân cơ bản cho thứ 2 là Gánh tạ đòn và nằm giá tạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu 3 bài tập tiếp theo cho chân. Đây cũng là 3 bài tập tác động mạnh nhất tới chân của bạn.
quang cao
giay nang chieu cao
  • Hệ thống website LinhKent
  • Quản trị website:

© 2010 - 2013 Blog giaynangchieucao | Bản quyền của công ty cổ phẩn đâu tư thương mại và dịch vụ quốc tế LinhKent