logo
quang cao
con-da-tung-den-trong-doi-nay.jpg
"Con đã từng đến trong đời này! Và con rất ngoan!" Đây là câu nói của cô bé Xa Diễm 8 tuổi và được khắc trên bia mộ của em.
quang cao
giay nang chieu cao
  • Hệ thống website LinhKent
  • Quản trị website:

© 2010 - 2013 Blog giaynangchieucao | Bản quyền của công ty cổ phẩn đâu tư thương mại và dịch vụ quốc tế LinhKent