logo
quang cao
dan ong di giay cao got tai sao khong7.jpg
Đây là một hoạt động mang tính xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề quyền phụ nữ cũng như bình đẳng giới. Sự kiện này đã được những người đàn ông ở thành phố Toronto, Canada tiến hành thường niên trong nhiều năm trở lại đây. Họ gọi đây là trải nghiệm “Walk A Mile In Her Shoes”.
quang cao
giay nang chieu cao
  • Hệ thống website LinhKent
  • Quản trị website:

© 2010 - 2013 Blog giaynangchieucao | Bản quyền của công ty cổ phẩn đâu tư thương mại và dịch vụ quốc tế LinhKent