logo
quang cao
den-khi-nao-ta-thoi.jpg
Cậu còn nhớ không là ta còn nhiều, nhiều kỉ niệm nữa kia mà? Nhưng tớ biết chữ Duyên không còn bên đôi ta và Tớ thầm mỉm cười vì cả hai đều an nhiên khi nói câu chia xa.
quang cao
giay nang chieu cao
  • Hệ thống website LinhKent
  • Quản trị website:

© 2010 - 2013 Blog giaynangchieucao | Bản quyền của công ty cổ phẩn đâu tư thương mại và dịch vụ quốc tế LinhKent