logo
quang cao
e-thi-da-sao.jpg
Chúng tôi “ế”, nhưng chúng tôi đang cố tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình, hà cớ phải coi thường những người “ế”? Họ “ế”, chẳng qua cũng chỉ vì họ chưa yêu được mà thôi.
quang cao
giay nang chieu cao
  • Hệ thống website LinhKent
  • Quản trị website:

© 2010 - 2013 Blog giaynangchieucao | Bản quyền của công ty cổ phẩn đâu tư thương mại và dịch vụ quốc tế LinhKent