logo
quang cao
ferrari-california-se-duoc-thay-the-vao-thang-3-2014.jpg
Mặc dù, Ferrari California vẫn trong quá trình thử nghiệm nhưng mọi công việc liên quan đến sản phẩm mới gần như đã hoàn thành. Sản phẩm mới này sẽ thay thế Ferrari California vào tháng 3 năm 2014 tại triển lãm Geneva Motor Show 2014.
quang cao
giay nang chieu cao
  • Hệ thống website LinhKent
  • Quản trị website:

© 2010 - 2013 Blog giaynangchieucao | Bản quyền của công ty cổ phẩn đâu tư thương mại và dịch vụ quốc tế LinhKent