logo
quang cao
minh-lai-yeu-anh-nhe.jpg
Cuộc sống cũng giống như một tách ca cao , có thể uống nóng , có thể dùng với đá. Nếu như em thêm đá , không uống kịp thì em sẽ phải đổ nó đi. Cuộc sống cũng vậy , có nhiều lúc phải bỏ đi một cái gì đó , quan trọng là cách ta nhìn nhận. Nếu ta cứ gạt mình ra khỏi cuộc đời rồi một lúc nào đó , chính cuộc đời sẽ gạt bỏ ta , ta sẽ trở thành một kẻ bỏ đi không ai cần đến.
quang cao
giay nang chieu cao
  • Hệ thống website LinhKent
  • Quản trị website:

© 2010 - 2013 Blog giaynangchieucao | Bản quyền của công ty cổ phẩn đâu tư thương mại và dịch vụ quốc tế LinhKent